Politika IMS-a

Rukovodstvo i zaposleni u Eco cleaning 2010  su opredeljeni za stalno unapređenje svog poslovanja, koje se ogleda pre svega u zadovoljstvu korisnika, povećanju kvaliteta usluga, povećanju produktivnosti, sa posebnom pažnjom na upravljanje životnom sredinom.

Rukovodstvo Eco cleaning 2010 se opredelio za Politiku IMS-a koja se ogleda u:

 • Implementaciji i stalnom usavršavanju integrisanog sistema menadžmenta prema standardu SRPS ISO 9001:2015 i SRPS ISO 14001:2015
 • Neprekidnoj težnji ka stalnom poboljšanju dostignutog nivoa kvaliteta, kao procesu koji se nikad ne završava, kroz identifikaciju i upravljanje rizicima i prilikama
 • Stalnom unapređenju kompetncija i svesti svojih zaposlenih kroz obezbeđenje uslova za kontinuiran razvoj zaposlenih i organizacije
 • Zadovoljstvu korisnika usluga, njihovih iskazanih i neiskazanih potreba i očekivanja
 • Uvažavanju zahteva svih zainteresovanih strana (korisnika usluga, zaposlenih, isporučilaca, partnera i društva u celini)
 • Posvećenosti zaštite životne sredine i unapređenje iste
 • Identifikaciji aspekata i postavljanju ciljeva u pogledu životne sredine, praćenju rezultata i stalnoj reviziju procesa kako bi se uporedio ostvareni učinak sa internim i eksternim standardima životne sredine
 • Kontinuiranim, sistematskim, stručnim i osmišljenim radom u svim područjima delatnosti na ostvarivanju ciljeva
 • Doslednom sprovođenju Politike IMS na svim nivoima organizacije tako da svi zaposleni budu svesni svoje odgovornosti
 • Preduzimanju stalnih mera na promociji odgovornosti vezanih za zaštitu životne sredine.
 • Poštovanje zakonskih propisa iz oblasti zaštite životne sredine
 • Briga o osposobljavanju svih zaposlenih, njihovoj kompetentnosti radi kvalitetnog izvršavanja radnih obaveza.
 • Rukovodstvo i zaposleni Eco cleaning 2010 su odgovorni za sprovođenje politike IMS-a, a u skladu sa standardima SRPS ISO 9001:2015 i SRPS ISO 14001:2015.
 • Rukovodioci i zaposleni su dužni da se ponašaju u skladu sa ovom politikom radi ostvarivanja ciljeva Eco cleaning 2010