Generalno čišćenje prostora

Generalno čistimo vaš prostor nakon građevinskih radova

Generalna čišćenja su čišćenja prostora koja su potrebna da se urade nakon parcijalne ili kompletne adaptacije, tokom same gradnje i izgradnje prostora.

Predstavljaju različite metode čišćenja po sistemu od plafona do poda kako bi se sve površine u prostoru očistile od građevinske ili postojeće prašine.

Usluge koje spadaju u generalna čišćenje prostora su :

  • Generalno čišćenje prostora nakon parcijalne adaptacije
  • Generalno čišćenje prostora nakon kompletne adaptacije
  • Generalno čišćenje prostora tokom gradnje
  • Generalno čišćenje prostora nakon izgradnje

Prilikom Vašeg poziva ili prijave putem mail-a u najkraćem mogućem roku dogovaramo termin radi izlaska na teren i radi uvida u samo stanje prostora.

Dolazak našeg predstavnika je besplatan i na osnovu uvida u stanje dajemo Vam najbolji predlog i ponudu za izvođenje usluge.

Ekipa za čišćenje u realizaciju same usluge kreće odmah nakon prihvatanja ponude sa Vaše strane i to dinamikom datom kroz faze u ponudi.

Postoji nekoliko faza kroz koje treba proći da bi se došlo do samog željenog i dogovorenog stanja.
Faze se primenjuju u zavisnosti od same potrebe korisnika, konstrukcije kao i od samog stepena zaprljanja.

Sve faze podrazumevaju poseban pristup parcijalnih priprema, čišćenja i dezinfikovanja.

Usluge generalnog čišćenja prostora su veoma bitne jer omogućavaju aktiviranje prostora iz mrtve faze u fazu spremnu za dalji tok života ili rada.

Prednosti našim angažovanjem za uslugu:

Higijeničarke i higijeničari su opremljeni svom kvalitetnom potrebnom opremom i hemijom koja obezbeđuje visok nivo održavanja higijene;

Obezbeđena kontrola tokom izvršavanja usluge kako bi ista bila kvalitetna u svakom pogledu;

Odgovornost za nastalu štetu – Izvođač je u obavezi da nadoknadi preduzeću naručiocu svu štetu koju pričini, tokom izvođenja usluga, svojom krivicom, usled namere ili grube nepažnje;

Izvođenje usluge u roku.