Održavanje higijene poslovnog prostora

Održavamo higijenu vašeg poslovnog prostora

Uslugu čišćenja i održavanja prostora formiramo prvenstveno prema željama i potrebama naših korisnika a u mogućnosti smo udovoljiti svim Vašim zahtevima baš onako kako Vi to želite, zato nam se slobodno obratite sa potpunim poverenjem.

Dolazak našeg predstavnika radi uvida u prostor koji treba čistiti je besplatan, na osnovu Vaših zahteva i uvida u stanje prostora možemo Vam dati najbolji predlog i ponudu za izvođenje navedenih usluga:

Generalno čišćenje poslovnog prostora

Generalna čišćenja poslovnog prostora se rade nakon delimičnog ili kompletnog renoviranja prostora, nakon izvršenih građevinskih radova, nakon proslava, radi primopredaje samog prostora ili dovođenja u red same higijene kompletnog ili parcijalnog dela poslovnog prostora.

Usluga se aktivira po potrebi  podrazumeva angažovanje većeg broja radnica iz razloga što je većim obim posla u pitanju i radi što kraćeg vremenskog trajanja samog procesa čišćenja koji se radi kompletno od plafona do poda kako bi se prostor pripremio za dalji tok.

Periodično čišćenje poslovnog prostora

Periodična čišćenja poslovnog prostora se rade najčešće radi dovođenja u red higijene kompletnog ili parcijalnog dela poslovnog prostora u željeno stanje i radi zamena Vaših radnica koja su trenutno sprečena da rade.

Usluga se takođe aktivira po potrebi a podrazumeva čišćenje poslovnog prostora u kome već imate neku radnicu koju ste Vi angažovali da obavlja uslugu redovnog održavanja ali zbog specifičnosti prostora ne može sve sama da uradi već je potrebno dodatno još neko sa strane da se aktivira.

Usluga se aktivira po potrebi  podrazumeva angažovanje većeg broja ili jedne radnice u zavisnosti od potrebe.

Redovno čišćenje poslovnog prostora

Redovna čišćenja poslovnog prostora su naša redovna održavanja koja se u dogovoru sa korisnicima rade nakon generalnih ili periodičnih čišćenja poslovnog prostora.

Usluga podrazumeva tačno definisan broj angažovanih radnica, stavke održavanja i čišćenja, vreme održavanja, dani održavanja u ugovoru o redovnom održavanju sa obezbeđenim optimalnim ekološkim sredstvima i profesionalnom opremom za obavljanje usluge.

Dolaskom našeg predstavnika dogovaraju se precizno svi detalji vezani za željenu uslugu, nakon toga dajemo Vam ponudu u kojoj su istaknuti svi dogovoreni detalji usluge a u realizaciju iste kreće se nakon prihvatanja ponude.

Prednosti našim angažovanjem za uslugu:

Higijeničarke i higijeničari su opremljeni svom kvalitetnom potrebnom opremom i hemijom koja obezbeđuje visok nivo održavanja higijene;

Obezbeđena kontrola tokom izvršavanja usluge kako bi ista bila kvalitetna u svakom pogledu;

Odgovornost za nastalu štetu – Izvođač je u obavezi da nadoknadi preduzeću naručiocu svu štetu koju pričini, tokom izvođenja usluga, svojom krivicom, usled namere ili grube nepažnje;

Izvođenje usluge u roku.